نمایه نویسندگان

ا

 • اجلی، جلیل اثر ایندول استیک اسید و بنزیل آمینوپورین بر شاخص‌های رشدی گل مغربی [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 45-55]
 • اکبرزاده، مهرداد کیفیت اسانس بابونه آلمانی در سه حوضه آبریز ارسباران، آذربایجان شرقی، ایران [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 59-68]
 • اگدرنژاد، اصلان ضریب یکنواختی توزیع آب در سه نوع آبپاش تحت سرعت باد و ارتفاع مختلف پایه آبپاش در شهرستان اهواز [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 9-19]
 • امیدی، حشمت اثر پیش تیمار بذر بر شاخص های جوانه‌زنی و محتوای رنگدانه های فتوسنتزی و کارتنوئیدی مرزه تابستانه تحت تنش شوری کلرید کلسیم [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 51-65]
 • انگوتی، فریناز اثر سالیسیلیک‌اسید بر بهبود ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیک ریحان در شرایط تنش شوری کلریدسدیم [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 33-43]

ب

 • بابایی آقجه دربندی، فاطمه اثر محلول پاشی کیتوزان و آسکوربیک اسید بر شاخص های رویشی و زایشی سرخارگل [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 39-47]
 • باغبان سیروس، شهرام خصوصیات مورفوفیزیولوژیک، بیوشیمیایی، عملکرد و ترکیب اسانس چای‌کوهی جمع‌آوری شده از مرند، ایران [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 11-23]
 • بهزادی اصل، امیر اثر کاربرد کود دامی بر تحمل ارقام ذرت دانه‌ای به تنش خشکی در شرایط اقلیمی ایرانشهر [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 23-38]

پ

 • پرتوی مرند، مریم خصوصیات مورفوفیزیولوژیک، بیوشیمیایی، عملکرد و ترکیب اسانس چای‌کوهی جمع‌آوری شده از مرند، ایران [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 11-23]
 • پوررضا، علی اثر پیش تیمار بذر بر شاخص های جوانه‌زنی و محتوای رنگدانه های فتوسنتزی و کارتنوئیدی مرزه تابستانه تحت تنش شوری کلرید کلسیم [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 51-65]
 • پورفرج، جمال کیفیت اسانس بابونه آلمانی در سه حوضه آبریز ارسباران، آذربایجان شرقی، ایران [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 59-68]
 • پوزشی میاب، بهنام ‌اثرات ضدقارچی عصاره متانولی بومادران، آویشن، چای‌کوهی و پیاز کوهی بر کپک پنی‌سیلیومی مرکبات در شرایط آزمایشگاهی [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 1-7]

ت

 • تاجبخش، مهدی اثر پرلیت، ورمی‌کمپوست و آکوازورب بر کاهش اثر تنش خشکی در ذرت دو منظوره 678 [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 21-31]

ج

 • جعفری، زهرا قابلیت حشره کشی اسانس ترخون، درمنه مزرعه‌روی و آذری بر شته سبز هلو [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 67-77]
 • جمشیدی، سلیمان کارایی چند حشره‌کش‌ شیمیایی و زیستی در مهار کرم ساقه‌خوار اروپایی ذرت در دشت مغان [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 57-66]
 • جمشیدی، سلیمان قابلیت حشره کشی اسانس ترخون، درمنه مزرعه‌روی و آذری بر شته سبز هلو [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 67-77]
 • جمشیدی، سلیمان اثر محلول پاشی کیتوزان و آسکوربیک اسید بر شاخص های رویشی و زایشی سرخارگل [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 39-47]
 • جمشیدی، سلیمان تنوع صفات کمّی و کیفی توده‌های بومی شنبلیله ایران در منطقه هشترود [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 1-9]
 • جوادزاده، سید مهدی تنوع زیستی محصولات زراعی در استان سیستان و بلوچستان [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 31-50]
 • جوادزاده، سید مهدی اثر کاربرد کود دامی بر تحمل ارقام ذرت دانه‌ای به تنش خشکی در شرایط اقلیمی ایرانشهر [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 23-38]

ح

 • حاجی‌زاده، بهرام تنوع صفات کمّی و کیفی توده‌های بومی شنبلیله ایران در منطقه هشترود [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 1-9]
 • حسینی سیسی، زهرا اثر قطع آبیاری در مراحل رشد زایشی بر عملکرد و اجزای دو رقم لوبیا در شرایط اقلیمی ملارد [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 1-8]

خ

 • خدابنده، حبیب اله مدل نمونه‌برداری دنباله‌ای برای پایش شته برگ ذرت Rhopalosiphum maidis (Fitch) در مزارع سورگوم جارویی منطقه میانه [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 1-10]
 • خدادادی دهکردی، داود ضریب یکنواختی توزیع آب در سه نوع آبپاش تحت سرعت باد و ارتفاع مختلف پایه آبپاش در شهرستان اهواز [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 9-19]
 • خلیلی، فریبا پاسخ‌های فیزیولوژیک و تغییرات پروتئین حرارتی در سرخارگل تحت تنش خشکی [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 25-32]

د

 • درویژه، حکیمه اثر محلول پاشی پرولین برکاهش اثرات ناشی از تنش کم آبی در بابونه آلمانی [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 33-43]
 • دغاغله، مهدی ضریب یکنواختی توزیع آب در سه نوع آبپاش تحت سرعت باد و ارتفاع مختلف پایه آبپاش در شهرستان اهواز [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 9-19]

ر

 • رشیدی، ورهرام روابط صفات کمی و کیفی زایشی ژنوتیپ های برنج در استان خوزستان با روش رگرسیون گام به گام [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 19-29]
 • رفیعی، مسعود اثر چند علف‌کش بر مهار علف‌های هرز و عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم ذرت در منطقه پلدختر [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 49-57]

ز

 • زواره، محسن اثر محلول پاشی پرولین برکاهش اثرات ناشی از تنش کم آبی در بابونه آلمانی [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 33-43]

س

 • سیادت، عطااله روابط صفات کمی و کیفی زایشی ژنوتیپ های برنج در استان خوزستان با روش رگرسیون گام به گام [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 19-29]
 • سفیدکن، فاطمه اثر محلول‎پاشی متانول و اتانول بر ترکیبات اسانس نعناع‌فلفلی [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 9-18]
 • سلجوقیان پور، منصور تنوع زیستی محصولات زراعی در استان سیستان و بلوچستان [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 31-50]

ش

 • شاهرخی خانقاه، شهرام مدل نمونه‌برداری دنباله‌ای برای پایش شته برگ ذرت Rhopalosiphum maidis (Fitch) در مزارع سورگوم جارویی منطقه میانه [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 1-10]
 • شاهرخی خانقاه، شهرام کیفیت اسانس بابونه آلمانی در سه حوضه آبریز ارسباران، آذربایجان شرقی، ایران [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 59-68]
 • شیرزاد آده مرتضی پاشا، حسین اثر پرلیت، ورمی‌کمپوست و آکوازورب بر کاهش اثر تنش خشکی در ذرت دو منظوره 678 [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 21-31]

ص

 • صادق زاده اهری، داود تنوع صفات کمّی و کیفی توده‌های بومی شنبلیله ایران در منطقه هشترود [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 1-9]
 • صفری، داریوش اثر پیش تیمار بذر با باکتری های محرک رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت تحت تنش رطوبتی [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 57-66]

ط

 • طالشی، کاظم اثر کاربرد کود دامی و زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد ماش رقم گوهر در منطقه خرم‌آباد [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 45-56]
 • طباطبایی رئیسی، علیرضا خصوصیات مورفوفیزیولوژیک، بیوشیمیایی، عملکرد و ترکیب اسانس چای‌کوهی جمع‌آوری شده از مرند، ایران [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 11-23]

ع

 • عبدالرحمنی، بهمن اثر بقایای گیاهی ماشک گل سفید بر استقرار اولیه و عملکرد ارقام گندم در شرایط مزرعه [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 11-22]

ک

 • کلانتری، زهرا اثر محلول‎پاشی متانول و اتانول بر ترکیبات اسانس نعناع‌فلفلی [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 9-18]

گ

 • گیلانی، عبدالعلی روابط صفات کمی و کیفی زایشی ژنوتیپ های برنج در استان خوزستان با روش رگرسیون گام به گام [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 19-29]
 • گلچین نو، سمیه ‌اثرات ضدقارچی عصاره متانولی بومادران، آویشن، چای‌کوهی و پیاز کوهی بر کپک پنی‌سیلیومی مرکبات در شرایط آزمایشگاهی [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 1-7]

ل

 • لیموچی، کاوه روابط صفات کمی و کیفی زایشی ژنوتیپ های برنج در استان خوزستان با روش رگرسیون گام به گام [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 19-29]

م

 • مرادی، کوثر پاسخ‌های فیزیولوژیک و تغییرات پروتئین حرارتی در سرخارگل تحت تنش خشکی [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 25-32]
 • مرادی، محمد اثر کاربرد کود دامی و زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد ماش رقم گوهر در منطقه خرم‌آباد [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 45-56]
 • میکائیلی، یعقوب اثر ایندول استیک اسید و بنزیل آمینوپورین بر شاخص‌های رشدی گل مغربی [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 45-55]
 • مولائی، مژگان کارایی چند حشره‌کش‌ شیمیایی و زیستی در مهار کرم ساقه‌خوار اروپایی ذرت در دشت مغان [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 57-66]

ن

 • نعمت الهی، سویل ‌اثرات ضدقارچی عصاره متانولی بومادران، آویشن، چای‌کوهی و پیاز کوهی بر کپک پنی‌سیلیومی مرکبات در شرایط آزمایشگاهی [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 1-7]
 • نورافکن، حسن اثر ایندول استیک اسید و بنزیل آمینوپورین بر شاخص‌های رشدی گل مغربی [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 45-55]
 • نورافکن، حسن اثر محلول‎پاشی متانول و اتانول بر ترکیبات اسانس نعناع‌فلفلی [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 9-18]
 • نورافکن، حسن قابلیت حشره کشی اسانس ترخون، درمنه مزرعه‌روی و آذری بر شته سبز هلو [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 67-77]
 • نورافکن، حسن اثر محلول پاشی کیتوزان و آسکوربیک اسید بر شاخص های رویشی و زایشی سرخارگل [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 39-47]
 • نورافکن، حسن کیفیت اسانس بابونه آلمانی در سه حوضه آبریز ارسباران، آذربایجان شرقی، ایران [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 59-68]
 • نورافکن، حسن اثر سالیسیلیک‌اسید بر بهبود ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیک ریحان در شرایط تنش شوری کلریدسدیم [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 33-43]
 • نوروزی، الناز ضریب یکنواختی توزیع آب در سه نوع آبپاش تحت سرعت باد و ارتفاع مختلف پایه آبپاش در شهرستان اهواز [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 9-19]

و

 • ولی پور، علی اثر چند علف‌کش بر مهار علف‌های هرز و عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم ذرت در منطقه پلدختر [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 49-57]
 • ولیزاده، غلامرضا اثر بقایای گیاهی ماشک گل سفید بر استقرار اولیه و عملکرد ارقام گندم در شرایط مزرعه [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 11-22]

ی

 • یارنیا، مهرداد روابط صفات کمی و کیفی زایشی ژنوتیپ های برنج در استان خوزستان با روش رگرسیون گام به گام [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 19-29]