نویسنده = موسوی زاده، سیدعلی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی مورفوتیپ‌های پیاز قرمز آذرشهر از نظر صفات زراعی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 101-106

حسین مودب شبستری؛ سیدعلی موسوی زاده؛ حسین چراغی