نویسنده = میردامادی، سیدمهدی
تعداد مقالات: 1
1. طراحی الگوی نظام پایدار تولید محصول کلزا در استان قزوین با استفاده از مدل AMOS

دوره 10، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 45-56

سمیه جنگ چی کاشانی؛ سیدجمال فرج‌اله حسینی؛ سیدمهدی میردامادی