نویسنده = اخگری، حسن
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فنولوژی رشد ارقام مختلف سویا بعد از برداشت برنج در گیلان

دوره 2، شماره 2، پاییز 1385، صفحه 25-36

حسن اخگری؛ شهرام صداقت حور