دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 3، شهریور 1385، صفحه 1-102 
استفاده از اوره به عنوان جایگزین بخشی از کنجاله سویا در جیره غذایی جوجه‌های گوشتی

صفحه 11-21

ابراهیم بحرینی؛ جواد پوررضا؛ محمدکاظم دستغیب بهشتی؛ لطف الله برنائی


تأثیر تنش خشکی بر وزن خشک ریشه سه رقم سیب‌زمینی

صفحه 39-49

محمد باقر خورشیدی بنام؛ فرخ رحیم زاده خویی؛ محمد جواد میرهادی؛ قربان نورمحمدی