دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 3، تابستان 1385، صفحه 1-102 
2. استفاده از اوره به عنوان جایگزین بخشی از کنجاله سویا در جیره غذایی جوجه‌های گوشتی

صفحه 11-21

ابراهیم بحرینی؛ جواد پوررضا؛ محمدکاظم دستغیب بهشتی؛ لطف الله برنائی


4. تأثیر تنش خشکی بر وزن خشک ریشه سه رقم سیب‌زمینی

صفحه 39-49

محمد باقر خورشیدی بنام؛ فرخ رحیم زاده خویی؛ محمد جواد میرهادی؛ قربان نورمحمدی


6. بررسی و تحلیل دیدگاه کارشناسان و کشاورزان شهرستان گرمسار در خصوص نقش ترویج در بازاریابی محصول خربزه

صفحه 65-76

محمد صادق صبوری؛ سیدجمال فرجه اله حسینی؛ امیرحسین چیذری؛ علیرضا ایرانبخش