دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 10، اردیبهشت 1387، صفحه 1-106 

پژوهشی

1. ساختار تولید صنعت پرورش ماهی قزل آلا در استان چهارمحال و بختیاری

صفحه 1-15

رویا اشراقی سامانی؛ سعید یزدانی؛ سید مهریار صدرالاشرافی؛ غلامرضا پیکانی


6. بررسی اثر استفاده از گیاهان توتون، اسپند و آویشن کوهی در کنترل کنه واروای زنبور عسل

صفحه 67-72

عبدالاحد شاددل تیلی؛ ناصر ماهری سیس؛ ابوالفضل آقاجانزاده گلشنی؛ ابوالفضل اسعدی دیزجی؛ علیرضا احمدزاده


8. اثر تنش کم آبی در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه در ارقام لوبیای قرمز

صفحه 86-94

سعید واعظی‏ راد؛ فرید شکاری؛ امیرحسین شیرانی‏ راد؛ اسماعیل زنگانی