دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 15، شهریور 1388 

پژوهشی

1. تداخل علف هرز سلمه‌تره در دو الگوی کاشت ذرت

صفحه 1-12

محمود پوریوسف؛ عزیز جوانشیر؛ عادل دباغ محمدی نسب؛ عبدالله حسن زاده قورت تپه


2. پاسخ چند رقم سویا به کاربرد نیتروژن و پتاسیم در خراسان شمالی

صفحه 13-23

حمید حاتمی؛ امیر آینه بند؛ مهدی عزیزی؛ افشین سلطانی؛ علیرضا دادخواه


4. تأثیر تنش خشکی و قطع برگ بر برخی صفات زراعی، عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان روغنی (آلستار)

صفحه 25-39

نواب حاجی حسنی اصل؛ محسن رشدی؛ مهدی غفاری؛ اسماعیل علیزاده؛ امین مرادی اقدم


5. تأثیر سویه‌های مختلف قارچ‌های میکوریزا روی ویژگی‌های ریشه و غلظت فسفر، پتاسیم، روی و آهن یونجه (Medicagi sativa L.)

صفحه 55-66

محمد رضوانی؛ محمدرضا اردکانی؛ فرهاد رجالی؛ قربان نورمحمدی؛ فاِِئزه زعفریان؛ سعدالله تیموری


8. عکس‏ العمل صفات مرتبط با عملکرد سه رقم ذرت دانه‏ای به دوره‏ های رقابت علف‏های هرز

صفحه 89-99

بهرام میرشکاری؛ حجت شاهی احمدآباد؛ علیرضا ولد آبادی؛ عادل دباغ محمدی نسب


9. تأثیر تنش کم آبی و کود نیتروژن بر عملکرد و راندمان مصرف آب سورگوم و ارزن علوفه ای

صفحه 101-114

سید غلامرضا موسوی؛ محمدجواد میرهادی؛ سیدعطاالله سیادت؛ قربان نورمحمدی؛ فرخ درویش