دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 19، شهریور 1389، صفحه 1-100 
تأثیر ارتفاع برداشت گیاه اصلی بر صفات راتونینگ ارقام مختلف برنج (Oryza sativa L.)

صفحه 51-59

حامد فیروزپوری؛ حمیدرضا مبصر؛ سلمان دستان؛ رضا یدی؛ عباس قنبری مالیدره


بررسی تأثیر سه علف‎کش پس رویشی و کولتیواسیون در مدیریت علف های هرز مزارع ذرت علوفه ای

صفحه 71-77

فرید لطفی ماوی؛ علیرضا شایسته نیا؛ جهانفر دانشیان؛ امین مرادی اقدم