دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 31، شهریور 1392، صفحه 1-70 
3. بررسی اثرات ضد قارچی تعدادی عصاره‌ گیاهی بر رشد میسیلیومی Sclerotinia sclerotiorum قارچ عامل پوسیدگی یقه توتون

صفحه 17-26

سید افشین سجادی؛ غلامرضا مرادی؛ فرهاد نقی‌زاده؛ زین‌العابدین شهادتی مقدم؛ فرامرز رستمی؛ محمد اکبرزاده؛ هدی عاصمی؛ محمدرضا نجفی


4. بررسی اثر تاریخ کاشت بر خصوصیات زراعی دو رقم جو

صفحه 27-34

حسین صبوری؛ حسین علی فلاحی؛ زینب خلیل نو؛ احمدرضا دادرس؛ عاطفه صبوری