دوره و شماره: دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 47، اردیبهشت 1396، صفحه 1-80 

پژوهشی

1. خاصیت گیاه پالایی تاجریزی در خاک های آلوده به کادمیوم در محیط آب کشت

صفحه 1-8

فاطمه ابراهیمی؛ امین باقی‌زاده؛ شهرام پورسیدی


3. مقایسه لاین‌های زودرس و متوسط‌رس جدید سویادر منطقه لرستان

صفحه 19-27

محمد حسنوند؛ مهران خاکی؛ محمدرضا نقاش‌زاده؛ خسرو پور؛ اردشیر مصباح


4. خصوصیات رشدی و عملکرد چای ترش در سطوح مختلف نیتروژن، فسفر و پتاسیم در شرایط آب و هوایی سراوان

صفحه 29-37

حمید رضا گنجعلی؛ افسانه کمالی دلجو؛ امید عزیزیان شرمه؛ محمد لکی زهی