دوره و شماره: دوره 13، شماره 4 - شماره پیاپی 50، بهمن 1396، صفحه 1-80 
6. نقش کرم خاکی در پالایش زیستی فلزات سنگین سرب و کادمیوم در ذرت

صفحه 61-70

علی افتخاری؛ مرتضی سام دلیری؛ حمیدرضا مبصر؛ امیرحسین شیرانی‌راد؛ علیرضا ولدآبادی