دوره و شماره: دوره 14، شماره 3 - شماره پیاپی 53، آبان 1397، صفحه 1-80 
6. کیفیت اسانس بابونه آلمانی در سه حوضه آبریز ارسباران، آذربایجان شرقی، ایران

صفحه 59-68

جمال پورفرج؛ مهرداد اکبرزاده؛ شهرام شاهرخی خانقاه؛ حسن نورافکن