درباره نشریه

فصلنامه بوم شناسی گیاهان زراعی (مجله دانش نوین کشاورزی پایدار سایق) از سال 1383 توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه با مجوز دفتر گسترش و تولید علم سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی منتشر می شود. 

در این فصل­نامه، آخرین یافته ­های حاصل از پژوهش­ های علمی بنیادی و کاربردی پژوهشگران داخل و خارج کشور در زمینه بوم شناسی گیاهان زراعتی و دارویی (آگرو اکولوژی) توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه آخر هر فصل به صورت چاپی و الکترونیکی منتشر می­ شود.