راهنمای نویسندگان

راهنمای نویسندگان مجله بوم­ شناسی گیاهان زراعی

در این فصل­نامه، آخرین یافته­ های حاصل از پژوهش ­های علمی بنیادی و کاربردی پژوهش­گران داخل و خارج کشور توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه در اواخر هر فصل به صورت چاپی و الکترونیکی منتشر می­ شود.

مقاله باید برای اولین بار به زبان فارسی یا انگلیسی ارایه شده و هم­زمان جهت چاپ به سایر مجلات ارسال نشده باشند و این محدودیت شامل خلاصه مقالات چاپ شده در کنگره­ ها، کنفرانس ­ها، سمپوزیوم­ ها و سمینارها نمی ­شود. نویسنده یا نویسندگان مقاله مسؤل صحت مطالب علمی مقالات خود می­ باشند. نویسنده(گان) مقاله برای اخذ حق چاپ مطالب "کپی رایت" از منابع دیگر و انتقال آن به ناشر مجله مسؤل می ­باشند.

انواع مقالات قابل پذیرش در این مجله عبارتند از:

1- مقالات تحقیقی (research articles): این مقالات شامل یافته ­های جدید پژوهشی است، روش‎ انجام پژوهش باید به‎طور کامل و واضح توضیح داده شود و مقاله با حداقل حجم و کمترین تعداد صفحات تحقیق انجام شده را به‎طور کامل تفسیر نماید. این نوع مقالات حداقل در 6 و حداکثر در 15 صفحه تنظیم می­ شوند.

2- یاداشت ­های کوتاه (short communication): این مقالات شامل یاداشت‎های حاصل از تحقیقات کوتاه، توضیح روش‎های جدید یا فرضیه­ ها، تکنیک­ ها و دستگاه‎های جدید است. جزئیات قسمت‎های اصلی آن به اندازه یک مقاله پژوهشی کامل نیست. یاداشت‎های کوتاه در حدود 2 الی 3 صفحه قابل چاپ می‎باشد.

3- مقالات مروری (review articles): مقالات مروری نیز می‎تواند در زمینه‎های تحت پوشش مجله ارسال شود. اندازه مقالات مروری محدودیتی ندارد با این حال بایستی با حداکثر خلاصه­ نویسی و پرداختن به اصل مطلب و پرهیز از حاشیه ­پردازی تنظیم گردد.

به منظور تسهیل در پذیرش مقاله، از نویسندگان محترم تقاضا می ­شود قبل از ارسال مقاله، کیفیت علمی و ویرایش ادبی آن را ارتقاء دهند. هیأت تحریریه در قبول، ویرایش ادبی و علمی و یا رد مقاله ­ها آزاد است.

نگارنده مسؤول، بایستی فرم تعهدنامه نگارندگان را که به امضای الکترونیکی کلیه آن‎ها رسیده است به همراه مقاله از طریق پست الکترونیکی مجله agroecojournal@m-iau.ac.ir یا از طریق وب سایت مجله www.mag.m-iau.ac.ir/fa و یا به نشانی الکترونیکی hassannourafcan@gmail.com ارسال نماید.

تهیه مقاله

مقالاتی که با فرمت مجله «بوم شناسی گیاهان زراعی» تهیه نشده باشند، قابل بررسی نیستند. بنابراین، از نویسندگانی که مایل هستند مقالات خود را در مجله «بوم شناسی گیاهان زراعی» چاپ نمایند، خواهشمند است در تهیه مقاله از قالب (template) اصلی مقالات که  از طریق تماس با نشانی ­های الکترونیکی اعلام شده قابل دریافت می­ باشند پیروی دقیق نموده و نکات زیر را رعایت فرمایند:

 • مقاله با واژه‎پرداز Microsoft Word 2010 به بالا تهیه و تنها یک فایل اصلی که جدول­ ها و شکل­ ها با فرمت خاص در محل­ های مناسب جاسازی شده­ اند از طریق نشانی­های الکترونیکی اعلام شده و یا وب سایت به دفتر مجله ارسال گردد.
 • هر مقاله تحقیقاتی بایستی به‎ترتیب دارای بخش­ های زیر باشد: 1- عنوان 2- چکیده 3- واژه ­های کلیدی 4- مقدمه 5- مواد و روش­ ها 6- نتایج و بحث (به تفکیک و یا ادغام شده) 7- نتیجه ­گیری کلی 8- سپاسگزاری (اختیاری) 9- منابع (به صورت انگلیسی) 10- پیوست ­ها (اختیاری) 11- عنوان انگلیسی و 12- چکیده انگلیسی.
 • فرمت یاداشت ­های کوتاه مثل مقالات تحقیقاتی است و نباید بیش از 2500 کلمه بیشتر باشد و دارای شکل یا جدول بوده و حداقل هشت منبع داشته باشد.
 • پژوهش­گران فرمت مقاله مروری را به‎‏صورت 1- عنوان، 2- خلاصه فارسی، 3- متن، 4- سپاسگزاری، 5- منابع و 6- خلاصه انگلیسی تهیه و ارایه نمایند.
 • پاورقی­ های انگلیسی به جز در زمان کاربرد اسامی خاص و اسم جنس موجودات زنده، با حرف کوچک شروع شده و بعد از عدد مشخص کننده پاورقی، مستقیماً و بدون اضافه کردن نقطه و خط تیره، کلمات پاورقی آورده شوند.
 •  عنوان مقاله و مشخصات نویسندگان

عنوان مقاله بایستی کوتاه و گویای هدف، موضوع و محتوای پژوهش و دارای تمام کلمات اصلی بوده و بیش از سه سطر نباشد.

نام و نام خانوادگی کلیه نویسندگان و محل خدمت آنها طبق الگوی ارایه شده ذکر گردد. درج نشانی الکترونیکی نویسنده مسول مکاتبات طبق الگو الزامی است. 

 •    چکیده فارسی 

 

 

بعد از کلمه چکیده و قبل از شروع متن چکیده، 3 کاراکترِ فاصله (space) لازم است لحاظ گردد. قلم فارسی مورد استفاده در این بخش B Lotus 11 و Times New Roman 9 باشد و فاصله خطوط در چکیده Multiple 1.05 می باشد که در همین متن تنظیم شده و لازم است حفظ شود. در این بخش، خلاصه‎ای از مقاله شامل مقدمه و هدف، مواد و روش ها، نتایج و یافته‎های مهم، نتیجه‎گیری کلی به‎طور روشن نگارش و در یک پاراگراف و حداکثر به اندازۀ محل تعیین شده برای چکیده، نوشته ‎می شود. کلمات مورد استفاده در چکیده، مشابه متن، تا حد امکان به زبان فارسی آورده شده و از آوردن کلمات انگلیسی تا حد امکان خودداری شود. آوردن پاورقی و زیرنویس در این بخش جایز نیست. اسامی علمی موجودات زنده به لاتین بوده و با اسلوب نگارش سیستم دواسمی لینه مطابقت داشته باشد. از آوردن بررسی منابع و استفاده از کلمات مخفف انگلیسی در چکیده خودداری شود. در نوشتن نتایج به موارد کلیدی و به زبان ساده اشاره نموده و تا حد امکان با پرهیز از آمار و اصطلاحات آماری نوشته شود. از آوردن نتایج غیرکلیدی مثل کمترین و بیشترین و اطلاعات نامفهوم اکیداً خودداری شود. در انتهای چکیده حتما یک توصیه فنی برگرفته از مقاله به طور روشن نوشته شود.

 

 •    واژه ­های کلیدی

ذکر چهار تا شش واژه کلیدی به ‎ترتیب حروف الفبا بعد از چکیده فارسی و انگلیسی ضروری است. این کلمات نباید کلمات عمومی و نیز عمومی کشاورزی بوده و تأکیداً شامل کلماتی باشند که در عنوان مقاله به کار برده نشده باشند. واِِژه های کلیدی مترادف کلمات عنوان باشد،واژه های کلیدی باید واژه ی غیر عمومی باشد، و اژه های کلیدی از واژه ی اختصاصی مربوط به مقاله باشد.

 •    مقدمه

نگارش متن مقاله در تمام بخش‌ها اعم از مقدمه، مواد و روش‌ها و نتایج و بحث بعد از قرار دادن سه کاراکترِ فاصله (space) به زبان فارسی با قلم B lotus 12 شروع می شود. از به کار بردن کلمات انگلیسی داخل متن مقاله تا حد امکان خودداری نموده و در صورت لزوم از قلم Times New Roman 10 استفاده شود. فاصله خطوط در کل متن مقاله Multiple 1.05 می باشد. کلیه تنظیمات ذکر شده در بالا در همین متن رعایت شده و لازم است حفظ شود.
در کل متن مقاله، ترتیب منطقی و پیوستگی مطالب حفظ و پاراگراف بندی های کوتاه به شکلی انجام شود که هر پاراگراف موضوع واحدی را دنبال کند. تورفتگی در ابتدای پاراگراف ها لازم نیست.
درج پاورقی برای معادل های انگلیسی واژه های فارسی به کار رفته در متن به شکل نمونه انجام شود. قلم و اندازه قلم مورد استفاده در پاورقی Times New Roman 9 خواهد بود که با حرف کوچک و بعد از قرار دادن یک فاصله بعد از شماره پاورقی شروع می شود مگر این که اسم خاص بوده و یا اسم جنس یا تیره و ... یک موجود زنده باشد که در این صورت اولین حرف کلمه با حرف بزرگ خواهد بود.
بخش مقدمه دربرگیرندۀ تعریف مسأله، ضرورت انجام پژوهش، سوابق پژوهش های انجام شده و پایان هدف انجام مطالعه می باشد. بنابراین دقت شود که بخشی از مقدمه، بررسی منابع است که بایستی به صورت کامل و جامع به پژوهش هایی که پیرامون موضوع مورد پژوهش در داخل و خارج از کشور انجام شده، پرداخته شود. در ذکر هر یک از پژوهش ها لازم است حداکثر اختصارنویسی و گزیده نویسی رعایت گردد.
ارجاع منابع داخل متن به صورت شماره ای داخل قلاب و با اعداد فارسی و بالاچین است که نمونه هایی از آن ها در همین متن آورده شده است.[7] توجه شود که درج شماره منبع بلافاصله بعد از نقطه و ویرگول انجام می شود.[3،5] در صورتی که تعداد منابع بیش از یک مورد باشد آنها را با ویرگول جدا کرده و از چپ به راست به صورت صعودی مرتب می شوند. [3،6،12،19] در صورت ذکر اسامی پژوهشگران و سال میلادی انجام پژوهش به صورت نهاد جمله، سال داخل پرانتز قرار داده شده و هر دو در کل متن مقاله به صورت ایتالیک نوشته شود. (مثال: محمدی و همکارن (2003) اعلام کردند که ...). در انتهای این قبیل جملات نیز شماره منبع با همان شیوه ذکر شده آورده می شود.
پس از بررسی منابع و در انتهای مقدمه، در پاراگرافی مجزا، بایستی هدف از پژوهش به صورت روشن، کوتاه و کامل آورده شود. توجه نمایید موضوع تحقیق را به جای هدف تحقیق ننویسید و سعی کنید به این سؤوال پاسخ دهید که هدف از پژوهشی که انجام شده چه بوده است.
مواد و روش ها در این بخش مطالب به ترتیب زمان اجرا و در زمان گذشته نقل و تأکیداً پیوستگی مطالب حفظ گردد. مواد آزمایشی، وسایل، روش ها و طرح آزمایشی مورد استفاده به طور کامل بیان شود. در صورتی که روش مورد استفاده عیناً اقتباس از سایر منابع باشد، ذکر منبع کافی است و در صورت وجود تغییرات نسبت به روش ذکر شده، تغییرات مذکور باید به ‎طور مختصر توضیح داده شود. در انتهای روش کار اقتباس شده، ذکر شماره منبع با شیوه ذکر شده الزامی است.[21]
در صورتی که از دستگاه خاصی برای اجرای بخشی از پژوهش استفاده شده است؛ شرکت، مارک، مدل دستگاه و کشور سازنده آن به لاتین در مورد دستگاه‌های خارجی و به فارسی برای دستگاه های ساخت داخل، در پاورقی با رعایت موارد ذکر شده برای پاورقی در بخش مقدمه، نوشته می‌شود. ذکر مشخصات برای دستگاه‌ها و تجهیزات معمول آزمایشگاهی مثل ظروف، آون، ژرمیناتور، اتوکلاو، ترازو و غیره ضروری نیست.
روش تجزیه و تحلیل داده ها در پایان این بخش آورده می شود و در آن روش ها و نیز نرم افزار و نسخه مورد استفاده به لاتین در مورد نرم افزارهای خارجی و به فارسی در نرم افزارهای فارسی بیان می شود. از ذکر نرم افزار برای برخی کارهای متداول مثل نرم افزار تایپ و رسم جدول و نمودار  و غیره خودداری شود.

 •    مواد و روش­ها

مواد آزمایشی، وسایل، روش ­ها و طرح آزمایشی مورد استفاده به طور کامل بیان شود. در صورتی که روش مورد استفاده عیناً اقتباس از سایر منابع باشد، ذکر منبع کافی است. تغییرات در روش­ های آزمایشی قبلی باید به‎طور مختصر توضیح داده شود. در صورتی که از دستگاه خاصی در مقاله استفاده شده است مارک و کشور سازنده در داخل پرانتز به لاتین (در مورد دستگاه­ های خارجی) یا فارسی (دستگاه های ساخت داخل) نوشته شود. ذکر مشخصات برای دستگاه ­ها و تجهیزات معمولی آزمایشگاهی مثل ظروف آزمایشگاهی، آون، ژرمیناتور، اتوکلاو، ترازو و .... ضروری نیست.

 • نتایج و بحث

این قسمت نتایج به‎دست آمده از آزمایش را بیان می‎کند. نتایج به‎طور فشرده و به صورت متن، جدول (در فرمت ارایه شده)، شکل (شامل نمودار) ارایه می‎شود. نتایج و یافته ­های آزمایش در زمان گذشته و نتایج دیگران در زمان حاضر بیان می‌‎گردد. از ارایه داده ­های مشابه در جدول و شکل خودداری شود. جدول­ ها و شکل ­ها بر اساس ترتیب ارجاع در متن شماره‎گذاری می‎شوند. توضیح جدول در بالای آن و عنوان شکل در زیر آن آورده می ­شود. در زیر عنوان فارسی، عنوان انگلیسی جدول­ ها و شکل­ ها نوشته شده و اعداد داخل متن جدول و محورهای شکل فقط به انگلیسی نوشته شوند. کلیه علایم و زیرنویس جدول باید به انگلیسی باشد و توضیح فارسی در زیر آن بیاید. علایم و اختصارات مورد استفاده در جدول یا شکل باید در زیر آنها توضیح داده شوند. تاریخ­ های مورد اشاره در متن جدول و یا محور نمودارها از هجری خورشیدی به میلادی تبدیل گردد. نتایج تجزیه ­های آماری باید به طریق علمی در جدول­ها و نمودارها منعکس شود. محاسبات آماری که منجر به اختلاف معنی­ دار شده باشد در سطح احتمال 5% و 1% به‎ترتیب با *، ** و معنی ­دار نبودن با ns به صورت بالاچین (superscript) نشان داده شود. گروه ­بندی میانگین ­ها در جدول­ ها و شکل­ ها باید با حروف کوچک انگلیسی مشخص شده باشند. جدول و شکل مختصر و گویای ارتباط متغیرها بوده و ذکر واحد اندازه ­گیری متغیرها الزامی است. از ذکر واحد در جدول ANOVA پرهیز شود.

بحث می­ تواند جداگانه یا همراه با نتایج ارایه شود. در این قسمت، نتایج تحقیق انجام شده با نتایج کارهای قبلی تفسیر می‎شود. در بحث، از مطالب تکراری نتایج یا مقدمه خوداری شود. با توجه به اهداف و پژوهش سایر پژوهش­گران، توصیه فنی حاصل از نتایج پژوهش بیان شده و پیشنهادهای لازم و نتیجه‎گیری کلی و روشن برای تحقیقات آینده ارایه گردد.

 • سپاسگزاری

از افراد یا مؤسساتی که در تأمین بودجه، اجرای تحقیق و غیره مساعدت نمودند با ذکر نوع همکاری در یک پاراگراف قدردانی به‎عمل آید.

 • منابع و نحوه ارجاع به آن‌ها در متن

ارجاع منابع و پژوهش‌های انجام شده به صورت شماره ­ای در داخل قلاب و به صورت بالاچین است توجه شود که بلافاصله بعد از نقطه و یا ویرگول در انتهای جملات آورده می­ شود. با قرار دادن یک فاصله بعد از آن، جمله بعدی شروع می­ گردد. اسامی پژوهش­گران و سال انجام پژوهش در داخل متن چه در مقدمه و چه بحث به صورت ایتالیک باشد.

منابع در انتهای متن با فرمت ارایه شده به‎ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی نگارنده، سپس به ترتیب سال انتشار، عنوان مقاله، نام مجله، جلد و شماره و صفحه اول و آخر مقاله مرتب شوند. در خصوص کتاب، نام ناشر و محل چاپ هم در نظر گرفته می‎شود. اگر از یک نویسنده یا نویسندگان چند منبع وجود دارد، ترتیب درج آن­ها بر حسب سال انتشار از قدیم به جدید خواهد بود. ابتدا مقالات انفرادی نویسنده و سپس مقالات مشترک آن­ها آورده شود. در صورت رجوع به چند مقاله یک نویسنده که در یک سال منتشر شده، با حروف a و b، c و ... بعد از تاریخ انتشار، در متن و فهرست منابع مقاله، از همدیگر تفکیک شوند. در منابعی که نویسنده آن­ها مشخص نیست به جای نام نویسنده از کلمه «Anonymous» استفاده شود. در نوشتن نام مجلات از حروف اختصاری استفاده نشود.

نمونه­ هایی از نحوه منبع نویسی به شرح زیر می­ باشد:

مقاله پژوهشی

Clover GRG, Smith HG, Azam-Ali SN, Jaggard KW (1999) The effects of drought on sugar beet growth in isolation and in combination with beet yellows virus infection. Journal of Agriculture Science 13(3): 251-261

کتاب

Christians N (2004) Fundamentals of Turf grass Management (2nd edition). John Wiley and Sons Incorporation: New Jersey.

فصلی از یک کتاب

Bosemark NO (1993) Genetics and breeding. In: Cooke DA, Scott RK (eds). The Sugar Beet Crop, Science into Practice. Chapman & Hall: London 311-346.

مقالات کنگره­ ها، کنفرانس­ها، سمپوزیوم­ها و کارگاه­های آموزشی

Bosemark NO (1979) Genetic poverty of sugar beet in Europe. Proceedings of Conference in Broadening Genetics. Utah, USA 29-35.

گزارش طرح پژوهشی

Omidi Tabrizi AH (2004) Investigation of the yield and the seed oil percent in different cultivars and lines of spring safflower. Final project report, Seed and Plant Improvement Institute: Karaj, Iran. [In Persian with English abstract]

    پایان­نامه

Omidi AH (1998) Evaluation of phenotypic and genotypic diversity in spring safflower cultivars using multivariate statistical method. Master Thesis, Islamic Azad University, Karaj Branch: Karaj, Iran. [In Persian with English abstract]

نرم ­افزار

SAS Institute (1994) The SAS system for windows. Version 6.12. SAS Institute, Cary, NC., USA.

 منابع اینترنتی

Hayes PM, Castro A, Corey A, Marques-Cedillo L, Jones B, Mather D, Matus I, Rossi C, Sato K (2000) A summary of published barley QTL reports. Available on-line as <http://www.css.orst.edu/barley/nabgmp/qtlsum.htm.> on 24 July 2010.

 در صورتی که منبع به زبان غیرلاتین ولی دارای چکیده انگلیسی باشد در آخر در داخل قلاب به صورت زیر قید گردد: مثال: [in Persian with English abstract]. اگر تنها به زبان فارسی باشد [in Persian].

نکته مهم: در درج منابع اعم از نام مجله، کنفرانس، انتشارات و غیره به جای مخفف­ های هر چند استاندارد از نام کامل آنها استفاده نمایید. در صورتی که منبع به زبان غیرلاتین ولی دارای چکیده انگلیسی باشد در آخر در داخل قلاب به صورت زیر قید گردد: مثال: [In Persian with English abstract].

علامت‎های اختصاری و واحدها

از سیستم و کنوانسیون بین­ المللی استفاده می‎شود و واحدهای اندازه‎گیری عددی را به اختصار نشان می‎دهند. نویسندگان و ویراستاران باید قوانین بین ­المللی علامت‎های اختصاری بیولوژیکی را مطابق سیستم­ های بین­ المللی زیر رعایت نمایند.

International Code of Zoological Nomenclature International Code of Botanical Nomenclature, The International Code of Nomenclature of Bacteria.

اسامی همه موجودات زنده (گیاه، محصول، حشره، پرنده، حیوان و غیره) با نام علمی آن‎ها بعد از اسم فارسی می‎آید. نام سموم بیولوژیکی و آلی بر اساس اسامی "ژنو" (Geneva) و همین‎طور اجزای فعال فرمولاسیون آن‎ها نیز مشخص شود. علامت­های اختصاری مواد شیمیایی بر اساس توصیه ­های رسمی کنوانسیون بین ­المللی:

 “The conventions of the International Union of Pure and Applied Chemistry” و “IUPAC-IUB Combined Commission on Biochemical Nomenclature” می‎باشد.                                                                             

چند نکته مهم در تنظیم مقاله

1 – فرمت مقاله را به هم نزنید و روی الگوی (template) طراحی شده با حفظ کلیه فرمت ­ها به تنظیم مقاله بپردازید.

2 – از 2 فاصله (double space) به هیچ وجه استفاده نشود و تمامی کلمات مستقل با space از هم جدا شوند.

3 – از فاصله کوتاه (none-breaking space) با استفاده از کلیدهای ترکیبی (Ctrl + (-)) در تمام متن استفاده شود.

به این مثال ها توجه کنید:

صحیح             غلط

گل­های           گل های     

شده­اند            شده اند

عکس­ العمل      عکس العمل

می­شود           می شود     

4 – قبل از نقطه و ویرگول فاصله لحاظ نشود و بعد از آنها حتماً از فاصله استفاده کنید.

5 – بلافاصله داخل پرانتز و قلاب از فاصله استفاده نکنید و بیرون آنها حتما یک فاصله لحاظ کنید مگر این که پرانتز بسته به ویرگول و نقطه ختم شود در این صورت فاصله به بعد از نقطه و ویرگول منتقل می­ شود.

مثال: محبی (1993)، کرمی (2004) و گودرزی (2011) عقیده دارند که ...

6 – تا حد امکان از به کار بردن کلمات انگلیسی داخل متن پرهیز نموده و از معادل­ های فارسی آنها استفاده نموده و کلمات انگلیسی را به پاورقی منتقل نمایید.

7 – تا حد امکان از به کار بردن پرانتز در متن مقاله به ویژه چکیده پرهیز کنید.

8 – در به کار بردن اعداد، از 9 - 0 در صورتی که اعداد بدون واحد و برای شمارش باشند به صورت حروفی و از 10 و بیشتر از آن به صورت عددی استفاده شود. در صورتی که اعداد دارای واحد بوده و یا درصد باشند همواره به صورت عددی نمایش داده می­شوند. به مثال­ های زیر توجه کنید

2 گرم، پنج هفته، 12 رقم گندم، 5%، 7 سانتی­متر، نُه گلدان پلاستیکی

نکته: در صورتی که ابتدای جمله با عدد شروع شود حتما به صورت حروفی بایستی نوشته شود.

مثال: بیست و پنج گرم از ماده ......

9 – به نکات زیر توجه کنید.

صحیح                                        غلط

سلسیوس                                    سانتیگراد

بنابراین                                       لذا

مؤثر                                           موثر

تأثیر                                           تاثیر

سترون                                        استریل

پژوهش­گر                                    محقق

پژوهش                                       تحقیق

25%                                           25 درصد           

 اندازه و نوع فونت های مورد استفاده در مقاله

 

عنوان فارسی مقاله

B Koodak 18 Bold

اسامی فارسی نویسنده(گان) مقاله

B Lotus 12 Bold

وابستگی سازمانی و آدرس نویسندگان مقاله

B Lotus 10

آدرس پست الکترونیکی نویسندگان مقاله

Times New Roman 9

کلید واژه­ ها

B Lotus 12 Bold

عناوین متن

B Koodak 13 Bold

متن چکیده

B Lotus 11

متن فارسی مقاله

B Lotus 12

پاورقی (footnote)

Times New Roman 9

عنوان جدول­ها و شکل­ها به فارسی

B Lotus 11 Bold

عنوان جدول­ ها و شکل­ ها به انگلیسی

Times New Roman 9 Bold

کلمات و اعداد داخل جدول­ ها و شکل­ ها به انگلیسی

Times New Roman 8 Bold

زیرنویس جدول به فارسی

B Lotus 10

زیرنویس جدول به انگلیسی

Times New Roman 8

Times New Roman 10

References

Times New Roman 21 Bold

English title

Times New Roman 11 Bold

Author(s) name(s)

Times New Roman 9

Author(s) affiliation(s)

Times New Roman 10

Keywords

Times New Roman 11

Abstract body

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  جهت دریافت الگو (تِمپلت) با آدرس hassannourafcan@gmail.com تماس حاصل فرمایید.