اصول اخلاقی انتشار مقاله

مقاله باید برای اولین بار به زبان فارسی و یا انگلیسی به مجله بوم شناسی گیاهان زراعی ارایه شده و هم­زمان و یا بعد از ارسال به این مجله جهت چاپ به سایر مجلات ارسال نشده باشند. این محدودیت شامل خلاصه مقالات چاپ شده در کنگره ­ها، کنفرانس ­ها، سمپوزیوم ­ها و سمینارها نمی­ شود.

مسؤولیت کلیه مطالب و اطلاعات درج شده در مقاله و نیز رعایت حقوق مؤلفین و پژوهشگران به عهده نویسنده(گان) می باشد.

 اسامی نویسندگان به همان ترتیب که در زمان تشکیل پرونده درج گردیده، در زمان چاپ مقاله در آن درج خواهد شد و هیچ تغییری در ترتیب و یا تعداد نویسندگان اعمال نمی گردد. مگر این که دلایل قابل قبول به تایید کلیه نویسندگان رسیده و مورد تصویب سردبیر و اعضای هیات تحریریه مجله قرار گیرد.

  مجله بوم شناسی گیاهان زراعی تحت لیسانس و تابع قوانین کپی رایت بین المللی Creative Commons می باشد. 

Image result for Creative Commons-BY-NC-ND

مقالات انگلیسی ارسال شده به این مجله توسط ithenticate و مقالات فارسی با همیاب، همانندجو و همتاجو برای جلوگیری از موارد سرقت علمی و مصادیق آن ارزیابی می شود. 

Image result for ‫همتاجو‬‎Image result for ‫همانند جو‬‎