نمایه شدن بوم شناسی گیاهان زراعی در J-Gate

فصلنامه بوم شناسی گیاهان زراعی در جی گیت (J-Gate) به عنوان بزرگترین کاتالوگ ژورنال های الکترونیکی نمایه شد.