نویسنده = داود حسن پناه
تعداد مقالات: 5
3. بررسی صفات کمی و کیفی کلون های پیشرفته سیب‎زمینی در منطقه اردبیل

دوره 7، شماره 1، بهار 1390، صفحه 37-48

داوود حسن پناه؛ حسن حسن آبادی


4. اثر تیواوره بر شکستن خواب و عملکرد مینی‌‌تیوبر‌های سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.) رقم آگریا

دوره 6، شماره 1، بهار 1389، صفحه 65-72

سردار گرمچی؛ محمدباقر خورشیدی بنام؛ داود حسن پناه


5. تجریه علیت عملکرد و اجزای عملکرد دانه ژنوتیپ‎های امید بخش عدس در شرایط دیم

دوره 5، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 45-56

شهرام عزیزی چاخرچمن؛ حسین مصطفایی؛ داود حسن پناه؛ حمداله کاظمی اربط؛ مهرداد یارنیا