نویسنده = محسن رشدی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی اثرات تراکم بوته و برگ‌زنی در مراحل مختلف نمو بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان آجیلی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 41-54

محسن رشدی؛ ساسان رضا دوست؛ جواد خلیلی محله؛ نواب حاجی حسنی اصل


2. تأثیر تنش خشکی و قطع برگ بر برخی صفات زراعی، عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان روغنی (آلستار)

دوره 5، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 25-39

نواب حاجی حسنی اصل؛ محسن رشدی؛ مهدی غفاری؛ اسماعیل علیزاده؛ امین مرادی اقدم


3. مقایسة عملکرد، اجزای عملکرد هیبریدهای ذرت در کشت دوم در منطقه خوی

دوره 2، شماره 2، پاییز 1385، صفحه 65-76

جواد خلیلی محله؛ محسن رشدی؛ ساسان رضادوست


4. بررسی عملکرد، اجزاء عملکرد و برخی خصوصیات زراعی ارقام آفتابگردان در کشت دوم تابستانه در منطقه خوی

دوره 1، شماره 1، بهار 1384، صفحه 54-66

حسین زینل زاده؛ معصومه صدیق نیا؛ مهدی غفاری؛ محسن رشدی