نویسنده = داود حبیبی
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی شاخص‌های تحمل به شوری برخی ژنوتیپ‌های گندم نان در مرحله‌ی گیاهچه‌

دوره 10، شماره 1، بهار 1393، صفحه 27-39

سپیده بیریای؛ منوچهر خدارحمی؛ داود حبیبی


2. اثر پاکلوبوترازول و دور آبیاری بر غلظت برخی از عناصر غذایی در دو پایه نارنج و سیتروملو

دوره 9، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 43-51

آرام رضایی؛ علیرضا گیتی؛ علی مومن پور؛ داود حبیبی؛ محبوبه مظهری؛ شاهین جهانگیر زاده؛ مریم گلباز


3. تأثیر کلرو کولین کلراید (CCC) و زمان محلول‎پاشی بر عملکرد، صفات فیزیولوژیک و فعالیت آنزیم‎های آنتی اکسیدانت ذرت (Zea mays cv. Sc 704) در شرایط تنش خشکی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 11-18

محمدنبی ایلکایی؛ داود حبیبی؛ فرزاد پاک نژاد؛ ناصر خدابنده؛ مسعود علی اکبر بوجار؛ فاطمه صدیقی