نویسنده = افشین سلطانی
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی وضعیت تغذیه نیتروژنی کلزا (Brassica napus L.) در شرایط گرگان

دوره 9، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 13-24

علیرضا بهدادیان؛ افشین سلطانی؛ حسین عجم نوروزی؛ ابراهیم زینلی


2. پاسخ چند رقم سویا به کاربرد نیتروژن و پتاسیم در خراسان شمالی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 13-23

حمید حاتمی؛ امیر آینه بند؛ مهدی عزیزی؛ افشین سلطانی؛ علیرضا دادخواه