نویسنده = ابراهیم پذیرا
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی مدل‎های تجربی شوری‌زدایی خاک‎های شور و تعیین مدل مناسب برای اراضی شمال اهواز

دوره 6، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 23-34

معروف سی‌وسه‌مرده؛ فریدون کاوه؛ ابراهیم پذیرا؛ حسین صدقی؛ سیدجمیل قادری


2. ارزیابی تناسب اراضی خاکچال های شهر تبریز با روش محدودیت ساده

دوره 6، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 95-102

امیر یوسف‎زاده؛ ابراهیم پذیرا؛ محمد حسن مسیح آبادی؛ ناصر نظری؛ مریم دادگر؛ فروغ الهیاری پور