کلیدواژه‌ها = عملکرد
بررسی اثر تاریخ کاشت بر خصوصیات زراعی دو رقم جو

دوره 9، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 27-34

حسین صبوری؛ حسین علی فلاحی؛ زینب خلیل نو؛ احمدرضا دادرس؛ عاطفه صبوری


اثر سطوح مختلف کود نیتروژن بر رشد رویشی و زایشی گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinalis L.)

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 1-10

فرزانه بهادری؛ محمد کاظمی؛ الهام مرتضی


ارزیابی لاین های جدید برنج بر اساس صفات کمی و کیفی

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 11-19

علیرضا ترنگ؛ مرتضی نصیری؛ سعید بخشی‎پور


اثر محلول‎پاشی هومات پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف سیب زمینی در کشت بهاره در منطقه اردبیل

دوره 8، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 1-7

جلیل اجلی؛ سعید وزان؛ فرزاد پاک نژاد؛ محمدرضا اردکانی؛ علی کاشانی


اثر روش های مختلف خاک‌ورزی بر عملکرد گلرنگ

دوره 8، شماره 1، اردیبهشت 1391، صفحه 41-48

علی سالک زمانی


بررسی اثر کاهش مصرف آب و سطوح مختلف کود نیتروژن بر صفات مرفولوژیکی و عملکرد برنج رقم طارم هاشمی

دوره 8، شماره 1، اردیبهشت 1391، صفحه 69-77

میثم گلدوست خورشیدی؛ علیرضا دانشمند؛ صغرا مرادپور؛ اصغر باقری جامخانه


اثر زیست محرک ها بر برخی از ویژگی های بادام (Prunus dulcis Mill.) رقم مامایی

دوره 7، شماره 4، بهمن 1390، صفحه 53-61

فرشاد صادقی قطب آبادی؛ رامین بابادایی سامانی؛ مسعود زادباقری


ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌‎های گندم نان ((Triticum aestivum L

دوره 7، شماره 3، مهر 1390، صفحه 1-8

مریم امری؛ حمداله کاظمی اربط؛ مظفر روستایی


تأثیر محلول‎پاشی سولفات روی بر خصوصیات کمی و کیفی سویا در منطقه خرم آباد

دوره 7، شماره 3، مهر 1390، صفحه 51-57

سمیرا عادلی؛ علی خورگامی؛ مسعود رفیعی


ارزیابی تنوع ژنتیکی در لاین های پیشرفته کلزای زمستانه

دوره 6، شماره 4، بهمن 1389، صفحه 49-56

لیلی علیزاده؛ بهرام علیزاده؛ فرزاد جاویدفر؛ فرخ درویش


بررسی اثر روش‎های مختلف مصرف کودهای میکرو بر میزان تجمع عناصر میکرو در بذر و برگ و عملکرد ذرت رقم Jeta

دوره 6، شماره 4، بهمن 1389، صفحه 67-74

الناز فرج‎زاده معماری تبریزی؛ مهرداد یارنیا؛ وحید احمدزاده؛ نوشین فرج زاده معماری تبریزی


تأثیر فواصل ردیف کاشت بر عملکرد و برخی صفات مورفولوژیک دو لاین ماشک گل‌خوشه‌ای (Vicia villosa)

دوره 6، شماره 3، مهر 1389، صفحه 35-44

شقایق شریفی توپراق قلعه؛ محمود پوریوسف؛ خشنود علیزده


اثر روش‎های مختلف خاک ورزی بر شاخص های انرژی و اجزای عملکرد گلرنگ

دوره 6، شماره 3، مهر 1389، صفحه 67-76

محمد غلامی پرشکوهی؛ سعید سیف زاده؛ مجید رشیدی؛ محسن حنیفی


تأثیر تاریخ‎های مختلف کاشت بر عملکرد ارقام مختلف گیاه دارویی کتان

دوره 6، شماره 2، شهریور 1389، صفحه 31-39

محمد مهدی رحیمی؛ قربان نورمحمدی


بررسی اثرات تراکم کشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام برنج (Oryza sativa L.) در شرایط اقلیمی غرب گیلان

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1389، صفحه 37-46

فرزین سعید‌زاده؛ رضا تقی زاده؛ داور ملازم