کلیدواژه‌ها = آللوپاتی
تعداد مقالات: 5
1. اثر ضدباکتریایی اسانس اسطوخودوس بر باکتری Xanthomonas campestris و Escherichia coli

دوره 10، ویژه نامه 2 - 2، تابستان 1393، صفحه 33-42

مریم ربانی؛ رویا رضائیان دلویی؛ مهدی جباری نوقابی


2. ارزیابی دگرآسیبی سورگوم جارویی (Sorghum vulgare var. technicum) بر جوانه زنی و رشد گیاهچه جو (Hordeum vulgare‌)

دوره 7، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 73-80

سمیه هاشمی‎زاده؛ سلیمان جمشیدی؛ شهرام شاهرخی


4. تأثیر آللوپاتی پیچک صحرایی (Convolvulus arvensis L.) بر جوانه‌زنی و رشد گندم(Triticum aestivum L)

دوره 4، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 83-99

مهرداد یارنیا؛ الناز فرج‌زاده؛ وحید احمدزاده؛ نیما نوبری