کلیدواژه‌ها = کشاورزی پایدار
تعداد مقالات: 6
1. اثر کمپوست زباله‌ی شهری در سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ

دوره 11، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 51-60

سمانه مهرآفرید؛ سید مرتضی عظیم زاده


3. اثر کاربرد توأم ورمی کمپوست و کود گاوی بر رشد و گلدهی اطلسی (Petunia hybrida)

دوره 10، ویژه نامه 2 - 2، تابستان 1393، صفحه 65-73

فرشته کامیاب؛ ابوذر خورشیدی؛ مژده حیدری صالح آباد


5. الزامات به کارگیری خاک ورزی حفاظتی از دیدگاه کارشناسان جهادکشاورزی شهرستان میانه

دوره 9، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 51-58

سید محمدرضا هاشمی؛ مریم امیدی نجف‎آبادی؛ فرهاد لشگرآرا


6. مدیریت علف های هرز آفتابگردان با استفاده از گیاهان پوششی

دوره 9، شماره 1، بهار 1392، صفحه 69-77

علیرضا یوسفی؛ محمد انجیل الی