کلیدواژه‌ها = اوره
تعداد مقالات: 5
1. اثر کمپوست زباله‌ی شهری در سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ

دوره 11، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 51-60

سمانه مهرآفرید؛ سید مرتضی عظیم زاده


2. اثر کود اولیه نیتروژن در مدیریت علف های هرز پنبه

دوره 8، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 11-20

سید افشین سجادی؛ مجتبی احمدی؛ محمد برزعلی؛ نبی‎اله نعمتی


5. استفاده از اوره به عنوان جایگزین بخشی از کنجاله سویا در جیره غذایی جوجه‌های گوشتی

دوره 2، شماره 1، تابستان 1385، صفحه 11-21

ابراهیم بحرینی؛ جواد پوررضا؛ محمدکاظم دستغیب بهشتی؛ لطف الله برنائی