کلیدواژه‌ها = کنترل شیمیایی
تعداد مقالات: 5
1. اثر کود اولیه نیتروژن در مدیریت علف های هرز پنبه

دوره 8، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 11-20

سید افشین سجادی؛ مجتبی احمدی؛ محمد برزعلی؛ نبی‎اله نعمتی


2. واکنش سورگوم جارویی و علف‎های هرز غالب نسبت به چند علف کش رایج

دوره 6، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 1-12

امیر پزشکی؛ سلیمان جمشیدی؛ محمدعلی باغستانی میبدی


3. بررسی اثر تلفیق تیمارهای کنترل مکانیکی و شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت در منطقه کرج

دوره 5، شماره 3، زمستان 1388، صفحه 27-32

آرش روزبهانی؛ قربان نورمحمدی؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ محمدعلی باغستانی میبدی؛ اسکندر زند


4. ارزیابی تأثیر تیمار شیمیایی بذور جو با قارچ کش‌های متداول در کنترل بیماری لکه نواری جو در شرایط مزرعه

دوره 3، شماره 1، بهار 1386، صفحه 17-25

سلیمان جمشیدی؛ احمد غفاری؛ محمد صادق زاده؛ مهدی میانجی