کلیدواژه‌ها = ذرت
تعداد مقالات: 15
2. اثر تاریخ کاشت بر برخی خصوصیات مرفولوژیک و فنولوژیک ارقام هیبرید متوسط رس ذرت (Zea mays L.)

دوره 8، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 57-63

فرشاد لرکی؛ نازنین امیربختیار؛ محسن قمری؛ سید عطااله سیادت


4. تأثیر میکوریزا (Glomus intraradices)و سطوح مختلف روی بر صفات مورفولوژیک و زراعی ذرت (Zea mays) در سطوح مختلف رطوبت خاک

دوره 7، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 21-33

نورعلی ساجدی؛ امیر حسین شیرانی راد؛ عبداللّّّّّّه ساجدی؛ هادی خانمحمدی


5. بررسی اثر روش‎های مختلف مصرف کودهای میکرو بر میزان تجمع عناصر میکرو در بذر و برگ و عملکرد ذرت رقم Jeta

دوره 6، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 67-74

الناز فرج‎زاده معماری تبریزی؛ مهرداد یارنیا؛ وحید احمدزاده؛ نوشین فرج زاده معماری تبریزی


6. تأثیر روش‌ خاک‌ورزی و مدیریت بقایای گندم بر برخی خصوصیات خاک و عملکرد ذرت دانه‌ای در کرمان

دوره 6، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 1-9

فرزاد آزاد شهرکی؛ هرمز نقوی؛ حمید نجفی نژاد


7. اثر تنش خشکی و روش‎های آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد دو هیبرید ذرت

دوره 6، شماره 1، بهار 1389، صفحه 17-26

فرزاد پاک‎نژاد؛ سعید وزان؛ جلیل اجلی؛ مجتبی میراخوری؛ محمد نصیری


8. بررسی امکان تغییر فسفر قابل جذب خاک‌های آهکی و اثر آن بر عملکرد ذرت

دوره 6، شماره 1، بهار 1389، صفحه 27-35

حمیدرضا دورودیان؛ حسین بشارتی؛ علیرضا فلاح نصرت آباد؛ حسین حیدری شریف آباد؛ فرخ درویش؛ عاصفه الهویردی


10. بررسی اثر تلفیق تیمارهای کنترل مکانیکی و شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت در منطقه کرج

دوره 5، شماره 3، زمستان 1388، صفحه 27-32

آرش روزبهانی؛ قربان نورمحمدی؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ محمدعلی باغستانی میبدی؛ اسکندر زند


11. تداخل علف هرز سلمه‌تره در دو الگوی کاشت ذرت

دوره 5، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 1-12

محمود پوریوسف؛ عزیز جوانشیر؛ عادل دباغ محمدی نسب؛ عبدالله حسن زاده قورت تپه


15. مقایسة عملکرد، اجزای عملکرد هیبریدهای ذرت در کشت دوم در منطقه خوی

دوره 2، شماره 2، پاییز 1385، صفحه 65-76

جواد خلیلی محله؛ محسن رشدی؛ ساسان رضادوست