کلیدواژه‌ها = لوبیا
تعداد مقالات: 4
1. بررسی اثر سویه های Rhizobium leguminosarum بر بیماری پوسیدگی فوزاریومی ریشه لوبیا

دوره 5، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 1-8

مریم حاتم‏آبادی فراهانی؛ سعید رضائی؛ محمدرضا لک


2. بررسی شاخص‌های رشدی ارقام لوبیا قرمز تلقیح شده با ریزوبیوم و باکتری‌های ریزوسفری افزاینده رشد گیاه (PGPR)

دوره 5، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 153-163

مهراب یادگاری؛ قربان نورمحمدی؛ هادی اسدی رحمانی