کلیدواژه‌ها = منحنی رقیق سازی بحرانی نیتروژن
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی وضعیت تغذیه نیتروژنی کلزا (Brassica napus L.) در شرایط گرگان

دوره 9، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 13-24

علیرضا بهدادیان؛ افشین سلطانی؛ حسین عجم نوروزی؛ ابراهیم زینلی