تماس با ما


آدرس: میانه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه، ساختمان مرکزی، طبقه سوم، دفتر مجله "بوم شناسی گیاهان زراعی"

تلفن:                               09144145339 ,04152240085

پست الکترونیکی:               hassannourafcan@gmail.com

مدیرمسئول:                     s.jamshidy@gmail.com


CAPTCHA Image